فارسی | English | العربی | español يکشنبه, 6 ارديبهشت 1394
         

 

ترديدي نيست كه عبور كاروان تصميم گيري ها و تصميم سازي هاي خرد و كلان از معبر تحقيق و پژوهش نه تنها مي تواند تنگناها و گره هاي موجود را بازگشايد ، بلكه فضاهاي تازه اي را نيز براي ورود به عرصه مديريت توسعه و توسعه مديريت ايجاد مي كند . معناي ديگر پژوهش ، پيش بيني دقيق نتايج حاصل از فرآيند اجرا قبل از حصول به نتيجه عيني است . در اين مقام ، پژوهشگر كسي است كه راه هاي موجود و خطرات احتمالي برنامه ها را پيش از رويارويي با آن ها نمايان مي سازد . پژوهش در واقع قدم زدن در فضاي آينده در زمان حال است.

سازمان منطقه آزاد كيش همچون ساير سازمان هاي پويا ، هدفمند و آينده نگر توجه ويژه اي به امر پژوهش داشته و بر اين باور است كه تعادل در بهره وري از سرمايه هاي موجود به نفع آيندگان مبتني بر پژوهش و برنامه ريزي است.

 

تحقيقات انجام شده

در راستاي تحقق اين ايده، سازمان از طريق نيازسنجي پژوهشي واولويت بخشيدن به پژوهش هاي كاربردي، توسعه اي و مطالعات بنيادي و بهره برداري از هريك در جايگاه مناسب خود، اقدام به جلب همكاري دانشگاه ها و موسسات پژوهشي نموده و تعدادي از پژوهش هاي مرتبط را به اتمام رسانده است. اين پژوهش ها جهت بهره برداري در اختيار حوزه هاي ذيربط و ذينفع قرار گرفته و تعدادي نيز در قالب كتاب انتشار يافته است. گزارشات نهائي كليه طرح هاي پژوهشي در مركز اسناد علمي و كتابخانه تخصصي سازمان جهت بهره برداري متقاضيان، موجود است. مهمترين عناوين اين پژوهش ها عبارتند از:

1- مطالعه و معرفي مهره داران كيش آقاي بيژن دره شويي

2- تحقيق و تدوين كتاب "دو سال با بوميان كيش" – آقاي رجبعلي مختار پور

3- مطالعه و معرفي قنات هاي كيش – دكتر صفي نژاد (در دست انتشار)

4- تحقيق و تدوين كتاب كيش، فلور و پوشش گياهي آن – دكتر قهرمان

5- تدوين تاريخ شفاهي توسعه جزيره كيش- آقاي مختارپور

6- بررسي زيست بوم شناسي دريايي درسواحل كيش (آب هاي مناطق ساحلي وپهنه جزر و مدي)- دكتر رضائي

7- بررسي  شيوه هاي مناسب بهره برداري از منابع آب زير زميني جزيره كيش- دكتر عطائي آشتياني

8- تحقيق و تدوين كتاب "چشم اندازها و چالش هاي فعاليت شعب خارجي بانك ها دركيش" - دكتر محمود متوسلي

9- بررسي آثارحكيم شمس الدين محمد كيشي- دكتر نجف جوكار (در دست انتشار)

10-  تهيه و تدوين جدول داده- ستانده كيش – دكتر عباسي نژاد

11- تدوين سند راهبردي توسعه آموزش عالي دركيش- دكتر عزيزي

12-  تحقيقي درباره دريانوردان كيش و سيراف- خسرو معتضد

 

طرح حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي

با توسعه تحصيلات تكميلي در مراكز دانشگاهي و موسسات آموزش عالي كشور ، تحقيقات علمي در قالب پايان نامه ها از لحاظ كمي و كيفي گسترش يافته و تنوع بيشتري در آن ها به چشم مي خورد. رعايت چارچوب علمي و همچنين نظارت اساتيد دانشگاه بر روند پژوهش و ارزيابي علمي آن ها در پايان كار توسط هيات داوران، از مهم ترين ويژگي هاي اين گروه تحقيقات است. وزارتخانه ها و سازمان هاي اجرايي با حمايت از دانشجوياني كه موضوع پايان نامه هاي آن ها در راستاي اهداف و وظايفشان مي باشد، بخشي از نياز هاي مطالعاتي خود را تامين مي كنند .

سازمان منطقه آزاد كيش بنا به دلايل فوق و نيز به منظور جلب، جذب و هدايت دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا به سمت موضوعات مرتبط با نيازهاي پژوهشي سازمان و جزيره، طرح حمايت ازپايان نامه هاي دانشجويي را در دستور كار خود قرارداده و چارچوبي  نظام مند را براي اجراي موثر و كاراتر اين طرح، تنظيم و تصويب نموده است. مهمترين عناوين پايان نامه هاي تحت حمايت سازمان عبارتند از:

 

1- موانع كلان محيطي به كار گيري بازار يابي الكترونيك در گردشگري جزيره كيش- سيامك موسوي- دانشگاه علامه طباطبائي- تهران

2-  طالعه ماكرو و ميكرو فونستيك شامل مرجان ها و روزنه داران كيش- مريم صهبا- دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات تهران

3- مقايسه رشد و نمو گياهان زينتي در نقاط مختلف جزيره كيش– نارسيس زرشناس حقيقي- دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز

4- بررسي آگاهي هاي زيست محيطي دانش آموزان و معلمان كيش-سمانه استوار- دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز

5- تركيب خودكار سرويس هاي وب با استفاده از مدل  HSIP- سيامك آرام – دانشكده علوم مهندسي- دانشگاه صنعتي شريف‌‍(پرديس بين الملل كيش)

6- بررسي روش هاي استفاه از ابزارهاي نوين ارتباطي در حوزه تبليغات گردشگري در كيش – فرناز سعادت- دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات تهران

7- راهكارهاي استفاده مجدد از لجن تصفيه خانه هاي فاضلاب جهت تقويت خاك فضاي سبز كيش – شهناز شفيعي پور- دانشكده فني مهندسي دانشگاه تربيت مدرس – تهران

8- شناسايي و تعيين تركيب و تراكم ماهي هاي زينتي  صخره هاي مرجاني كيش – حميد رضا بارگاهي- دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات تهران

9- معرفي مناسب ترين گونه گياهي براي گسترش فضاي سبز كيش – سلمان شوشتريان – دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز

 

فراخوان


در دوره مديريتي جديد ضمن ارج نهادن به فعاليت هاي انجام شده، با رويكرد اولويت بخشي به پژوهش هاي كاربردي و شناسائي دقيق نيازهاي مطالعاتي امروز جزيره، نياز سنجي پژوهشي از حوزه هاي مختلف سازمان و شركت ها و مؤسسات تابعه آغاز و اولويت هاي پژوهشي سازمان به تفكيك حوزه ها مشخص گرديد. همچنين شيوه اجراي آن ها در قالب طرح پژوهشي و يا حمايت ازطرح پايان نامه دانشجويي تعيين شد كه به شرح زير اعلام مي گردد:

 

طرح های تحقیقاتی

 

الف) حوزه عمرانی و زیر بنایی

1-طرح جامع فضاي سبز و ارائه الگوي مناسب طراحي منظر اكولوژيك با هدف هويت بخشي به منظر سبز جزيره

2-بررسي، امكان سنجي و ارزيابي فني – اقتصادي استفاده از انرژي هاي نو در جزيره كيش و كاربردهاي اجرائي آن به ويژه در مواردي نظير تأمين روشنايي معابر، تأمين آب گرم و تأمين انرژي هتل ها و مجتمع هاي مسكوني

 

ب) حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری

3- بررسي قابليت ها، فرصت ها و مزيت هاي سرمايه گذاري صنعتي دركيش به منظور جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي و تهيه F.S

4- شناسائي كالاهاي داراي مزيت اقتصادي و بازارهاي بالقوه صادراتي در منطقه آزاد كيش

 

پ) حوزه امور اجتماعی و فرهنگي

5- سند توسعه و برنامه ريزي فرهنگي اجتماعی توسعه منطقه آزاد كيش

6- بررسي جامعه شناختي اجتماعات بومي كيش با تکیه بر مفهوم شهروندی و سرمایه اجتماعی

 

ت) حوزه گردشگری

7- تبيين بازار هدف گردشگري كيش بر اساس طرح جامع مقصد و نيازها٬ انتظارات و خواسته هاي بازار بر اساس مدل هاي آماري

8- تدوين ضوابط و استانداردهاي گردشگري (بويژه در زمينه گردشگري دريايي)

 

ث) حوزه امورمالی و منابع انسانی

9- بررسي ويژگي هاي روانشناختي نيروي انساني شاغل در سازمان با تأكيد بر لزوم تأمين امنيت رواني شغلي براي كاركنان سازمان

10- بررسي وضعيت تطابق پست هاي سازماني با نيروي انساني براساس شرايط احراز در سازمان و ارائه راهكارهاي اجرائي

 

عناوين پايان نامه هاي پژوهشي


1-
دلایل پایین بودن کیفیت آموزش در مدارس جزیره کیش

2- بررسي تیپولوژی و علل مهاجرت افراد بی بضاعت به كيش و تمايل آن ها به سكونت دائم

3- بررسی تشکل های مدنی موجود در کیش و شیوه های کاربردی توانمندسازی آنها

4- تعيين ظرفيت برد گردشگري ساحلي جزيره كيش

5- تبيين و ارزيابي هزينه هاي سفر به جزيره كيش در مقايسه با مناطق رقيب داخلي و خارجي

6- تبيين نيازها٬ انتظارات و خواسته هاي گردشگران جزيره كيش

7- تبيين الگوهاي اخلاقي گردشگري با تاكيد بر فرهنگ ايراني – اسلامي

8-  امكان سنجي اكوتوريسم در جزيره كيش

9-  تعيين ظرفيت برد اكولوژيك براي مناطق حساس ساحلي كيش

10- بررسي شيوه هاي اصلاح خصوصيات فيزيكو شيميايي خاك جزيره جهت توسعه فضاي سبز

11- بررسي اصلاح و بهبود راندمان واحدهاي توليد برق در نيروگاه كيش

12- بررسي سيماي شهري با توجه به بدنه شهري، خط آسمان و نماهاي شهري به منظور الگوي مسكن نمونه و راهكارهاي زيبا سازي شهري جهت ايجاد مجيطي مناسب و جذاب براي جزيره كيش

 

همه حقوق اين سايت، متعلق به سازمان منطقه آزاد کيش مي‌باشد.
V3.9.8.211